ПРАВИЛА
користування послугами web-хостингу

(1) Компанія Besthosting, іменована надалі Виконавець, з одної сторони;

(2) Користувач послугами хостингу, іменований надалі Замовник, з іншої сторони; Далі по тексту Виконавець і Замовник відповідно, разом іменуються Сторони, погоджуються з умовами цієї Угоди, а саме:

1

Предмет Угоди.

1.1

За даною Угодою Виконавець бере на себе зобов’язання з розміщення web-сторінки Замовника в мережі Інтернет за певним тарифним планом, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги.

1.2

При виконанні та / або тлумаченні цієї Угоди Сторони зобов’язуються неухильно керуватися чинним законодавством України.

2

Умови виконання Угоди.

2.1

Протягом 1 (одного) робочого дня після надходження оплати за замовлення Виконавець проводить установку і настройку віртуального web-сервера і забезпечує Замовника необхідною інформацією для адміністрування віртуального web-сервера.

2.2

Виконавець забезпечує доступ в мережі Інтернет до віртуального web-сервера Замовника цілодобово протягом семи днів на тиждень.

2.3

Виконавець зобов’язується безкоштовно зареєструвати та делегувати протягом первинної оплати, але не менше 12 міс., 1 (одне) доменне ім’я строком на 1 рік в зоні, в якій він є офіційним Реєстратором на вибір Замовника, крім доменів в зонах .ua, .cc, .tv, .bz, .mobi, .asia, .me при позначенні такої опції в замовленні. Подальше делегування та продовження терміну дії даного доменного імені буде здійснюватися платно згідно тарифів http://www.bestname.ua/price.php

2.4

При замовленні і оплаті хостингу за тарифним планом і на термін, позначений ** доменне ім’я безкоштовно не реєструється.

2.5

Замовник дає свою однозначну згоду з умовами Угоди про конфіденційність, розміщеної на електронній адресі: www.besthosting.ua/rules.php (далі Угода про конфіденційність), і надає Виконавцю право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Замовника на умовах Угоди про конфіденційність, в тому числі, розкривати персональні дані Замовника третім особам, які надають Виконавцю, послуги, а також інших осіб у порядку встановленому законодавством. Під Угодою про конфіденційність сторони розуміють деталізовані правила та умови отримання, зберігання, обробки, використання та розкриття персональних даних Замовника, що знаходяться за адресою: www.besthosting.ua/rules.php і є невід’ємною частиною даного Договору.

3

Ціни та порядок оплати.

3.1

Вартість робіт за цим Договором на момент його укладення визначається тарифами (“Прейскурантом”). Виконавця, розміщеними по електронній адресі www.besthosting.ua/price.php . Виконавець має право змінювати тарифи (Прейскурант),. Нові тарифи починають діяти з моменту їх публікації на офіційному веб-сайті Виконавця www.besthosting.ua. Зміна тарифів на вже передплачені Послуги не провадиться. У разі незгоди з новими тарифами, він направляє лист на адресу офіційної електронної пошти Виконавця.

3.2

При відсутності оплати за продовження послуги протягом 3 (трьох) календарних днів з дати закінчення терміну попередньої оплати, Виконавець має право заблокувати акаунт. Відновлення роботи акаунта можливе лише після погашення заборгованості.

3.3

Відсутність оплати за продовження хостингу протягом 7 (семи) календарних днів з дати закінчення терміну дії даної послуги дає Виконавцю право на розірвання Договору з подальшим видаленням всіх даних Замовника, які зберігаються на сервері.

3.4

При виникненні технічної необхідності, Замовник вправі зробити Upgrade тарифного плану, (Upgrade – зміна тарифного плану в бік збільшення його показників і вартості). Вартість і деталі з даного питання необхідно уточнити у billing-менеджера. - billing@besthosting.ua

3.5

Замовник має право на Downgrade тарифного плану (Downgrade – зміна тарифного плану в бік зменшення його показників і вартості) тільки за додаткову плату в розмірі 5 у.о.

3.6

У випадку невідповідності якості сервісу, що надається Виконавцем, запитам Замовника, Замовник має право протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати початку надання послуг відмовитися від наданих послуг та отримати всю суму платежу назад. У разі здійснення реєстрації доменного імені за акцією, із суми віднімається реальна вартість реєстрації доменного імені.

3.7

Сторони домовилися, що через специфіку Послуг, що надаються, Послуги і виконані роботи слід вважати наданими і виконаними належним чином з моменту відправки активаційного листа, із зазначенням облікового імені і пароля, на адресу офіційної електронної пошти Замовника, вказану ним при реєстрації. У випадку, якщо Замовник має претензії до наданих послуг, він направляє свої претензії у письмовій формі на адресу офіційної електронної пошти: billing@besthosting.ua протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту отримання активаційного листа. У разі неотримання Виконавцем претензій Замовника, Виконавець має право підписати Акт прийому-передачі наданих послуг самостійно в присутності двох свідків на розсуд Виконавця.

3.8

Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснюваних ним платежів. У разі зміни, банківські реквізити Виконавця публікуються на його офіційному сайті www.besthosting.ua. З моменту публікації нових реквізитів на офіційному веб-сайті Виконавця, Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за застарілими реквізитами. Замовник зобов'язаний оплачувати Послуги Виконавця тільки від особи, яка була вказана при реєстрації в бланку замовлення та / або Договорі.

4

Права та обов’язки Замовника.

4.1

Виконавець надає повний комплект інформації, необхідної для розміщення web-сайту Замовника в мережі Інтернет. При цьому Замовник повинен володіти мінімальними знаннями необхідними для управління акаунтом. Виконавець не бере на себе обов'язок з навчання Замовника або надання йому технічної інформації, крім тієї, що безпосередньо пов'язана зі специфічними особливостями даних послуг.

4.2

Замовник зобов’язується не передавати і не передоручати виконання цієї Угоди і права по ній.

4.3

Замовник зобов’язаний використовувати мережу Інтернет тільки легальним чином, дотримуючись норм і правил користування мережами передачі даних і несе відповідальність за їх недотримання у відповідності з чинним законодавством України.

4.4

При зміні тарифів Замовник має право користуватися наданими послугами за старими тарифами весь термін попередньої оплати.

4.5

Замовник самостійно несе відповідальність за збиток будь-якого роду, понесений ним або третьою стороною в ході некоректного використання Замовником послуг Виконавця.

4.6

Замовник зобов’язується своєчасно оплачувати послуги Виконавця за встановленими тарифами та у визначені Виконавцем терміни.

4.7

Замовник є одноосібним власником логіна (UserName) і пароля (PassWord). Виконавець має право відсилати загублені паролі та / або змінювати їх на інші, тільки при письмовому запиті з контактного e-mail і тільки на контактний e-mail. Виконавець має право при відновленні логіна і пароля вимагати ідентифікацію Замовника через напрямок смс-повідомлення на вказаний номер телефону Замовника.

4.8

Відповідальність за втрату логіна та / або пароля, що може бути причиною оволодіння акаунтом іншими особами, а, як наслідок, зміну та / або видалення інформації цілком або частково на даному акаунті, несе Замовник.

4.9

При тривалій DOS-атаці на акаунт Замовника (більше дванадцяти годин на місяць або понад три години поспіль) останній зобов'язаний додатково замовити послугу виділеної IP-адреси. Використання окремої IP-адреси дозволяє оперативно запобігти перебоям в роботі як акаунта Замовника так і у функціонуванні сервера в цілому.

5

Права і обов’язки Виконавця.

5.1

В випадку відсутності доступу до web-сервера Замовника з вини Виконавця, останній зобов'язується компенсувати безкоштовним продовженням послуг на 10-кратний термін відсутності доступу до web-сервера.

5.2

Виконавець зобов'язується забезпечити повне резервне копіювання даних Замовника (це не стосується бекапних акаунтів лінійки тарифних планів "Backup hosting"). При втраті даних Замовника з вини Виконавця, останній зобов'язується відновити їх з резервної копії максимум 30 (тридцяти) -денної давності. При втраті даних в результаті помилки або недбалості Замовника їх відновлення можливо за додаткову плату у розмірі 50 у.о.

5.3

Виконавець залишає за собою право зміни виділеного Замовнику IP-адрес, якщо це викликано технічною необхідністю. Якщо Замовник використовує DNS-сервер Виконавця, ця зміна відбудеться непомітно для Замовника. Однак якщо Замовник сам підтримує свій DNS-сервер, то йому необхідно буде самостійно змінити свої облікові записи.

5.4

Виконавець має право на зміну тарифів без погодження з Замовником, попередивши його про це за 30 (тридцять) календарних днів до такої зміни.

5.5

Виконавець залишає за собою право призупинити обслуговування Замовника або розірвати договір в безумовному порядку в наступних випадках:

a) розміщення Замовником на своєму web-сервері інформації, що ображає честь і гідності інших людей;

b) розміщення Замовником на своєму web-сервері інформації еротичного чи порнографічного характеру;

c) розміщення Замовником на своєму web-сервері інформації, яка суперечить законодавству України;

d) за рішенням уповноваженого державного установи, відповідно до законодавства України;

e) у разі використання на своєму хостинг-акаунті proxy-server, VPN-тунелів;

f) у разі виявлення (підозри) Виконавцем факту надання Замовником, при проходженні реєстрації, заповненні бланка замовлення, неповної, неправдивої, неточної інформації. Виконавець може відновити обслуговування тільки після надання Замовником документів, які підтверджують зазначену ним при укладенні Договору інформацію.

5.6

Виконавець залишає за собою право негайно призупинити обслуговування Замовника у випадку встановлення факту підтримки або використання будь-якої spam-активності, включаючи, але не обмежуючись наступними діями:

a) реклама своїх web-сторінок шляхом розсилки spam;

b) масова розсилка spam з будь-якої підмережі будь-якими методами;

c) будь-яка підтримка spam, хакинга, крекінга та інших незаконних дій в мережі Інтернет;

d) використання програмного забезпечення, що має ознаки комп'ютерних вірусів та інших компонентів, які прирівнюються до них.

5.7

Виконавець має право призупинити надання послуг, якщо представники Виконавця класифікують будь-які дії здійснені або виконувані Замовником або третіми особами через послуги, що надаються Виконавцем за даним Договір, як такі, що завдають або здатні завдати шкоди Виконавцю, або іншим замовникам, або нормальному функціонуванню сервера, на якому знаходиться акаунт Замовника, а саме дії викликані:

a) виконання некоректних скриптів, які викликають пікове навантаження більше 50%;

b) генерацією значного трафіку - більше 5% від загального трафіку сервера;

c) генерацією значного навантаження, що перевищує ліміт навантаження, встановлений обраного Замовником тарифного плану.

5.8

У разі не усунення можливих причин некоректного функціонування сервера, зазначених у п. 5.7 протягом 3 (трьох) календарних днів з дати офіційного Попередження, яке Виконавець зобов'язаний направити на Контактний e-mail або факс Замовника, Виконавець має право розірвати даний Договір, надавши Замовнику 15 (п'ятнадцять) календарних днів на перенесення даних. При цьому виконавець зобов'язується повернути залишок невикористаних коштів.

5.9

Виконавець має право призупинити надання послуг на період ремонтних робіт, за умови інформування Замовника про такі роботи за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати їх проведення.

5.10

Виконавець не повертає кошти, що залишилися Замовника, крім випадку передбаченого в пункті 3.6. Залишок коштів Замовника може бути використаний виключно на оплату послуг Виконавця.

6

Відповідальність сторін, вирішення спорів.

6.1

Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати або збитки Замовника, прямим або непрямим чином понесені внаслідок користування Послугами.

6.2

Виконавець не відповідає за зміст інформації, що розміщується Замовником.

6.3

Виконавець не відповідає за затримку та / або втрату вхідної та / або вихідної електронної пошти Замовника.

6.4

При розірванні Угоди з причини недотримання п.п. 4.2 - 4.3 та / або у випадку встановлення факту незаконних дій, зокрема передбачених п.п. 5.5 - 5.6 невикористана частина коштів Замовнику не повертається.

6.5

Всі протиріччя між Сторонами щодо виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов'язкову досудову форму врегулювання спорів шляхом пред'явлення претензії.

6.6

Можливість повернення або неповернення коштів або їх залишку залежить від причин дострокового розірвання Договору, які описані в пп. 3.7 і 4.7 Договору або за взаємною домовленістю Сторін, якщо дострокове розірвання Договору відбувається з причин не передбачених Договором.

6.7

У разі виникнення у зв'язку з розміщенням будь-якої інформації на web-сторінці, претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та / або послуг Замовник розглядає та вирішує ці питання самостійно, без залучення Виконавця, а також зобов'язується компенсувати Виконавцю в повному обсязі збитки , витрати, включаючи штрафні санкції. При цьому, Замовник гарантує, що інформація, що розміщується на web-сторінці є повною, достовірною, чи не порушує авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб та відповідає вимогам чинного законодавства України. Замовник гарантує, що він належним чином зареєстрований і існує на законних підставах відповідно до законодавства України.

6.8

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють стихійне лихо (пожежа, повінь, зсуви і т.д.), військові дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади тощо, що перешкоджають виконанню цієї Угоди. Факт виникнення і припинення всіх форс-мажорних обставин засвідчується документами, які згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону. Сторони зобов'язані відновити належне виконання умов Договору з дати припинення дії форс-мажорних обставин.

6.9

При втраті даних Замовника в результаті його помилки або недбалості їх відновлення буде проводитися за додаткову плату - 50 у.о.

Угода про конфіденційність

1

Загальні положення.

1.1

Угода про конфіденційність встановлює порядок одержання, зберігання, оброблення, використання та розкриття Персональних даних Замовників, які отримує ТОВ "ОН-ЛАЙН" і / або ФОП Варшавський Роман Вікторович (далі BESTHOSTING), яким належить сайт besthosting.ua, від Замовників послуг згідно договорів , в тому числі, публічної оферти. Ця Угода є невід'ємною частиною Договорів, згідно з якими надаються послуги від компанії BESTHOSTING.

1.2

Для того, щоб Замовник отримав одну і / або декілька послуг BESTHOSTING одночасно, зокрема, але не виключно: отримання хостингу, реєстрація, доменне ім'я, отримання в оренду виділеного сервера, отримання в оренду фіксованого IP-адреси, послуг з розміщення web-сторінки (иц) в мережі Інтернет, отримання в оренду виділеного сервера, забезпечення доступу до обладнання з мережі Інтернет, розміщення обладнання Замовника на технічному майданчику BESTHOSTING, забезпечення доступу до обладнання з мережі Інтернет та інших послуг, зобов'язаний висловити свою повну згоду з умовами даної Угоди про конфіденційності. Факт отримання послуг від BESTHOSTING, означає повну згоду з умовами даної Угоди.

1.3

Замовник не має права користуватися послугами BESTHOSTING, якщо він не згоден з умовами даної Угоди, або якщо він не досяг встановленого законодавством віку, коли він має право укладати Угоди з BESTHOSTING, або не є уповноваженою особою компанії.

1.4

У разі отримання Замовником послуг від BESTHOSTING, Замовник дає свою однозначну згоду з умовами даної Угоди про конфіденційність, і надає BESTHOSTING право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані Замовника та / або уповноважених осіб на умовах даної Угоди.

1.5

Угода про конфіденційність не регулює, BESTHOSTING не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання та розкриття персональних даних Замовника третім особам, які не перебувають у власності або в управлінні BESTHOSTING, та фізичними особами, які не є працівниками BESTHOSTING, навіть якщо Замовник отримав доступ до сайтам, товарів або послуг цих осіб за допомогою сайту besthosting.ua або розсилки.

1.6

Заказчик визнає, що в разі недбалого ставлення Замовника до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональним та іншими даними Замовника. BESTHOSTING не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

2

Які персональні дані можуть збиратися.

BESTHOSTING збирає особисту інформацію, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адресу розташування компанії. Також BESTHOSTING може збирати іншу інформацію:

- IP-адреса Замовника;

- Інформацію про помилки роботи ресурсу.

Вся інформація збирається BESTHOSTING як є і не змінюється в процесі збору даних.

3

Яка інформація Замовника буде використовуватися BESTHOSTING.

BESTHOSTING має право використовувати ім'я Замовника, прізвище, по батькові, адресу електронної пошти. BESTHOSTING має право відображати ім'я, прізвище, по батькові, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса розташування компанії на besthosting.ua. BESTHOSTING має право використовувати Вашу контактну інформацію щоб формувати розсилку BESTHOSTING, а саме повідомляти Замовника про нові можливості, акції та інші новини besthosting.ua. Замовник завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактної інформації у розділі besthosting.ua/billing.php

4

Умови надання доступу до бази даних.

BESTHOSTING не передає персональні дані третім особам, за винятком випадків передбачених нижче. Замовник згідно Угоди про конфіденційність дає право BESTHOSTING розкривати персональні дані Замовників третім сторонам, які надають BESTHOSTING послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, доставляють посилки. Треті сторони можуть використовувати призначену для Замовника інформацію тільки у випадку, якщо вони надають послуги BESTHOSTING і тільки ту інформацію, яка необхідна для надання послуги. Також розкриття персональних даних без згоди Замовника або уповноваженої ним особи, допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

- За обгрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані;

- У тому випадку, якщо, на думку BESTHOSTING, Замовник порушує умови даної Угоди про конфіденційність і / або інших договорів і угод між BESTHOSTING і Замовником.

5

Як змінити/видалити особисту інформацію про Замовника.

Персональні дані Замовника зберігаються протягом трьох років з моменту припинення Договору.

6

Контактна адреса для бізнесу у разі виникнення питань.

У разі виникнення питань, побажань, скарг щодо інформації, яку Ви надаєте, будь ласка, звертайтеся за контактною інформацією: billing@besthosting.com.ua.

Замовнику за письмовим запитом та при пред'явленні документа, що встановлює його особу та повноваження, може бути надана інформація про порядок отримання інформації про місце знаходження бази даних.

7

Захист збираємої інформації.

Персональні дані Замовника зберігаються протягом трьох років з моменту припинення Договору.

8

Зміни в Угоді про конфіденційність.

Ми можемо змінити умови угоди про конфіденційність. У такому випадку ми замінимо версію на сторінці умов http://www.besthosting.ua/ru/rules.php. Будь ласка, періодично переглядайте ці умови, щоб бути поінформованими про те, як BESTHOSTING захищає інформацію про Замовників.

Всі зміни в угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Отримуючи послуги від BESTHOSTING, Замовник підтверджує однозначну згоду з новими умовами угоди про конфіденційність у редакції, чинній на момент використання Замовником послуг.

BESTHOSTING не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Замовник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Угоди про конфіденційність, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

9

Додаткові умови.

У випадку, якщо будь-яке положення угоди про конфіденційність, включаючи будь-який додаток, пункт або їх частину, визнається спірним законом, або недійсним, це не вплине на інші положення, що не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є дійсними, а будь недійсне положення , або положення, яке не може бути виконане, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

Замовник має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року N 2297-VI.

Дана Угода про конфіденційність поширюється на Замовника з моменту отримання послуг від BESTHOSTING і діє до тих пір, поки зберігається будь-яка інформація про Замовника, в тому числі, персональних даних.Команда підтримки

Дзвінок


Skype

Гаряча лінія:

0800 757-007

Київ:

+38 (044) 590-08-07

Вінниця:

+38 (0432) 65-66-44

Київстар:

+38 (067) 538-43-34


Надіслати тікет


Технічний відділ:

s@besthosting.ua

Фінансова підтримка:

f@besthosting.ua

Надіслати скаргу

Чат


Технічний відділ

Фінансова підтримка (Пн-Пт)

Viber

Telegram

Приймаємо платежі:
Онлайн чат :) x

Будь ласка, виберіть відділ, до якого Ви б хотіли підключитись

Вам потрібна допомога?